Wczytuję dane...
Regulamin
 1. Złożenie zamówienia w Hurtowni Artmode Porthos oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 2. Artmode Porthos jest hurtownią (zwaną dalej: Hurtownia) i obsługuje podmioty gospodarcze. Właścicielem hurtowni Artmode Porthos jest firma Artmode Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grochowska 173/175 paw. 1 , NIP: 9522159572, REGON: 366764171, adres do korespondencji: ul. Gorzykowska 15, 03-552 Warszawa. Składający zamówienie (zwany dalej Zamawiającym) oświadcza, że dokonuje tej czynności w imieniu i na rzecz podmiotu gospodarczego. Sprzedaż w hurtowni Artmode Porthos nie podlega regulacjom prawa konsumenckiego.

 3. Składający zamówienie zobowiązany jest podać dane do faktury (w tym nazwę przedsiębiorstwa i poprawny numer NIP) oraz do wysyłki. Jeśli dane do wysyłki i do faktury są różne, należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia w polu „dodatkowe informacje”. Faktura będzie sporządzona na podstawie danych podanych przez klienta w trakcie zamówienia.

 4. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej Artmode Porthos są cenami hurtowymi netto (nie zawierają podatku VAT).

 5. Towar oferowany w Hurtowni Artmode Porthos jest nowy, pochodzi on z legalnych źródeł i jest wolny od wad.

 6. Składając zamówienie jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie danych osobowych w naszej bazie. Dane będą wykorzystane do realizacji zamówienia oraz celów marketingowych.

 7. Hurtownia Artmode Porthos nie odpowiada za błędy będące wynikiem awarii systemu ani za błędy powstałe w toku komunikacji pomiędzy użytkownikiem strony internetowej Hurtowni a jej serwerami. Hurtownia nie odpowiada za nieprawidłowe dane podane przez Zamawiającego w toku składania zamówienia. W szczególności błędnie naliczone koszta wysyłki, stawka VAT ani cena towaru nie mogą być uznane za ostateczne i podlegają korekcie.

 8. Hurtownia Artmode Porthos zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości lub części zamówienia. Jeżeli zamówiony produkt jest niedostępny w momencie kompletowania zamówienia, hurtownia dostarcza Zamawiającemu dostępne produkty spośród zamówionych, a cena niedostępnego produktu przekazana zostaje w formie nadpłaty do bilansu płatniczego Zamawiającego. Nadpłata może zostać wykorzystana przez Zamawiającego do kolejnego zamówienia w Hurtowni. Na wyraźne życzenie Zamawiającego wyrażone w formie pisemnej nadpłata zostanie zwrócona Zamawiającemu w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Co do zasady, zwrot nadpłaty wykonywany jest w ten sam sposób jak płatność początkowa.

 9. Zamówienie towaru następuje po naciśnięciu przycisku „POTWIERDŹ” na stronie Hurtowni i wcześniejszym podaniu wszystkich niezbędnych danych.

 10. Zwrotów towaru nie przyjmujemy. Zakupy w hurtowni Artmode Porthos nie są sprzedażą konsumencką i nie dotyczą osób fizycznych. Zakupu dokonuje tylko przedsiębiorca. W związku z tym zamówień hurtowych nie można zwracać. Wymianie podlegają jedynie produkty uszkodzone, o których nabywca powinien poinformować Artmode Porthos w ciągu 24 h po odebraniu przesyłki. Reklamacji od konsumentów będących klientami nabywcy hurtownia Artmode Porthos nie przyjmuje.

 11. Standardowo czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Z przyczyn niezależnych od hurtowni czas realizacji może się wydłużyć.

 12. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy pomiędzy przedsiębiorcami i powoduje obowiązek zapłaty. Nie ma możliwości rezygnacji z opłaconego zamówienia.

 13. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz). Przesyłki nieodebrane przez adresata lub zwrócone do Artmode Porthos kupujący odbiera na własny koszt.

 14. Dołożyliśmy wszelkich starań aby opisy i zdjęcia produktów w Hurtowni Artmode Porthos były sprawdzone, nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach.

 15. Faktura VAT jest dołączana do przesyłki lub przesłana pocztą email do klienta.

 16. Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania się z informacjami dotyczącymi współpracy, które umieszczono na stronie Artmode Porthos.